Wonen zonder permanente begeleiding

Voor wie?

  • Personen van 18 jaar en ouder
  • met een beperking of een vermoeden van beperking,
  • die over voldoende mogelijkheden beschikken om zelfstandig en geïntegreerd te wonen en te leven, maar omwille van hun beperkingen nood hebben aan regelmatige ondersteuning en begeleiding.

Waar?

Cliënten huren een eigen woning. Dit kan alleen of in groepsverband. Via MPI Oosterlo kan er een kamer gehuurd worden in Huis Drijhoek. Hier leven 5 personen zelfstandig samen.

Wat?

Begeleiding wordt in samenspraak met de cliënt vormgegeven: de cliënt geeft zelf aan op welke vlakken in het dagelijks leven hij ondersteuning nodig heeft. Samen met de begeleider wordt bekeken hoe die ondersteuning wordt vorm gegeven, om zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. De intensiteit en frequentie van begeleiding is afhankelijk van de individuele ondersteuningsnood van de cliënt.