Je wilt iets melden

Heb je iets te melden, dan horen wij dat graag. Je kan ons via de linken hieronder een compliment, signaal of klacht bezorgen. De feedback van onze gebruikers en partners vinden we heel belangrijk en zien we als een krachtig en positief middel om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten en verder te verbeteren. 

De manier waarop we ongenoegens of signalen en klachten tijdig en op een constructieve en efficiënte manier behandelen staat beschreven in de klachtenprocedure die u terugvindt in ons kwaliteitshandboek

* Signaal: Als gebruiker en/of zijn vertegenwoordiger kan je op elk moment een signaal geven over de werking, hetzij inhoudelijk, hetzij organisatorisch. Een signaal of ongenoegen kan op elk moment en aan elke medewerker gemeld worden. Vooral bij kleinere ongenoegens of opmerkingen kan de medewerker, bij wie het signaal terecht komt, soms meteen ook een oplossing voorzien.

** Klacht: Indien je als gebruiker en/of zijn vertegenwoordiger van mening bent dat een signaal een onvoldoende krachtig middel is, kan je ervoor kiezen om een klacht te formuleren. Dit kan ook wanneer je geen afdoend antwoord gekregen hebt op je signaal of ongenoegen en daarom wenst over te gaan tot het formuleren van een schriftelijke klacht.