Waar staan we voor

Missie:

MPI Oosterlo is een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking.
MPI Oosterlo ...

  • zet mensen met een beperking in hun kracht. Als dynamische organisatie en betrouwbare partner gaan we samen met kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een eind op weg in het verhaal van hun leven. Soms is de ondersteuning intensief, soms meer op afstand, soms kortstondig, soms langdurig – afhankelijk van wat zij en hun omgeving nodig hebben. We hechten veel belang aan zelfbepaling en inclusie. We houden vast ook als het erg moeilijk loopt en blijven inzetten op ontwikkeling en groeikracht. In samenwerking met partners durven we kiezen voor complexiteit.

  • is fier op de betrokkenheid van medewerkers en teams. Evenwichtige ondersteuning bouwt verder op betrokken, competente en enthousiaste medewerkers die zich blijven ontwikkelen en elke dag met plezier komen werken. We zorgen voor een stimulerende en veilige werkomgeving zodat medewerkers zich geëngageerd en in hun kracht weten.

  • werkt samen met andere organisaties aan een continuüm van zorg. Sociale innovatie is voor MPI Oosterlo een drijfveer. We bouwen verder op wat goed is maar durven ook samen met onze partners vernieuwende initiatieven aan. Regionaal en intersectoraal samenwerken in netwerken is cruciaal voor ons.

Waarden

Onze waarden kwamen er op voorstel van onze medewerkers. Ze geven aan hoe we willen omgaan met elkaar en met iedereen die in contact komt met MPI Oosterlo vzw. Onze kernwaarden worden mooi samengevat met het woord GROEIEN. En wat symboliseert dit beter dan een plant die groeit en bloeit.

Waarden MPI Oosterlo

Visie

  • Als betrouwbare partner zet MPI Oosterlo duurzame trajecten uit voor cliënten met een complexere zorgvraag. We ontwikkelen een eigenzinnige kijk en methode waarbij geloof in krachten en kansen op herstel ons sturen. We werken hiervoor over de grenzen van organisaties en sectoren heen. In de interne organisatie betekent dit het vormgeven aan multidisciplinaire teams die veerkrachtig, wendbaar en weerbaar zijn, die zelf het voortouw kunnen nemen en de hand kunnen reiken aan partners.

  • Bedrijfsvoering en zorg werken nauw samen aan een eenvoudig en krachtig organisatiemodel met heldere processen en duidelijke afspraken. Dit resulteert in comfort bij de medewerkers en maakt middelen vrij voor de zorg en zorgvernieuwing. Medewerkers zitten zelf aan het stuur van hun loopbaan en ontwikkelen hun eigen leiderschap. Leidinggevenden stellen zich dienend op. MPI Oosterlo bouwt infrastructuur die zorgt voor een helend therapeutisch klimaat of zoekt hiervoor partners.