Ondersteuningsaanbod

We bieden verschillende trajecten en ondersteuningsvormen aan in alle domeinen van het leven:
wonen, werken, leren, vrije tijd, sport en cultuur.
Hierbij hanteren we een multidisciplinaire aanpak. Er is steeds een nauwe samenwerking tussen onze sociale dienst, psychopedagogen en medische dienst.

Meer informatie omtrent onze ondersteuningsvormen vindt u bij 'Ik zoek ondersteuning'.