Doelgroepen

We richten ons in onze dienstverlening tot personen met een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende gedrags- of emotionele problemen. Ook personen met een lichte verstandelijke handicap kunnen beroep doen op onze dienstverlening voor zover via een diagnostisch onderzoek werd vastgesteld dat het sociaal adaptief gedrag overeenstemt met het functioneren van een persoon met een matige verstandelijke handicap.

Het opnameteam dat multidisciplinair is samengesteld beslist of iemand al dan niet tot de doelgroep behoort. Om in aanmerking te komen voor opname via Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp moeten de cliënt beschikken over een beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap dat toegang verleent tot onze dienstverlening. Om in aanmerking te komen voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp volstaat een vermoeden van handicap.

Regio

Voor ambulante en semi-residentiële dienstverlening richten we ons vooral tot cliënten uit de Antwerpse Kempen, meer bepaald het arrondissement Turnhout en aangrenzende gemeenten.

Voor de residentiële dienstverlening, zeker wanneer het gaat om erg gespecialiseerde dienstverlening, heeft onze organisatie een supra-regionale taak en richten wij ons vooral tot inwoners van de ganse provincie Antwerpen en aangrenzende delen van de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Limburg.