Partners

Logo Tauzorg

Tauzorg

Sinds 2016 maakt MPI Oosterlo deel uit van het lokaal samenwerkingsverband met vzw’s OpWeg, De Schakel en Den Brand. Door onze krachten te verenigen, kunnen we ons dienstenaanbod uitbreiden en zo nog meer op maat van de cliënt werken. http://www.tauzorg.be/

Logo Vlaams Welzijnsverbond

Vlaams Welzijnsverbond

MPI Oosterlo vzw is lid van het Vlaams Welzijnsverbond. Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert vandaag voorzieningen uit 3 grote sectoren in het welzijnswerk: Jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang. Het Vlaams Welzijnsverbond is niet enkel een koepelorganisatie voor aangesloten leden, maar ook een overleg- en samenwerkingsforum in de bredere welzijnssector. http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/

Logo VAPH

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het VAPH is onze subsidiërende overheid. http://www.vaph.be/

Mediander

Mediander is een open, vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties waar MPI Oosterlo vzw deel van uitmaakt. De aangesloten organisaties zijn actief in de zorg, onderwijs en begeleiding van personen met een handicap in Vlaanderen en Brussel.