Partners

Logo Tauzorg

Tauzorg

MPI Oosterlo maakt deel uit van het lokaal samenwerkingsverband met vzw’s OpWeg, De Schakel, Den Brand en De Witte Mol. Door onze krachten te verenigen, kunnen we ons dienstenaanbod uitbreiden en zo nog meer op maat van de cliënt werken. http://www.tauzorg.be/

Logo Vlaams Welzijnsverbond

Vlaams Welzijnsverbond

MPI Oosterlo vzw is lid van het Vlaams Welzijnsverbond. Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert vandaag voorzieningen uit 3 grote sectoren in het welzijnswerk: Jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap en kinderopvang. Het Vlaams Welzijnsverbond is niet enkel een koepelorganisatie voor aangesloten leden, maar ook een overleg- en samenwerkingsforum in de bredere welzijnssector. http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/

Logo VAPH

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het VAPH is onze subsidiërende overheid. http://www.vaph.be/

Agentschap Opgroeien

Sinds januari 2020 hebben we een erkenning vanuit het Agentschap Opgroeien om minderjarigen met complexe gedrags- en emotionele stoornissen te ondersteunen.

 

Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Trefplaats Jeugdhulp Kempen is een intersectoraal samenwerkingsverband van partners die betrokken zijn op Jeugdhulp. Er wordt een gratis en vrijwillig aanbod geboden in afwachting van of als alternatief op rechtstreeks toegankelijke hulp voor gezinnen met kinderen tot 25 jaar. Samen gaan we aan de slag met gezinnen om vanuit hun vragen en krachten oplossingen te vinden voor de uitdagingen van het moment.

PINKO - pionier in samenwerking tussen kinderopvang en MFC

In het najaar van 2018 werd er een oproep gelanceerd om als pionier in een samenwerkingsverband te stappen tussen kinderdagverblijven en MFC’s (multifunctionele centra). Door te investeren in een sterkere samenwerking tussen de kinderopvang en de sector personen met een handicap wordt er gestreefd naar een betere ondersteuning van gezinnen met een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte of beperking. MPI Oosterlo neemt hier graag aan deel. Vanuit MPI Oosterlo is er reeds een jarenlange traditie van samenwerking met de Buitenschoolse Kinderopvang De Bengelbende in Geel en de inclusiecoach. We zagen het project PINKO dan ook als een kans om de samenwerking uit te breiden naar de kinderdagverblijven in Geel. Huis van het kind, inclusiecoach, Dol-Fijn en De Augustientjes zijn naast MPI Oosterlo de partners in dit pioniersproject.