Werken

Wij bieden ook heel wat mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking die graag willen werken. Hierbij gaat het om onbezoldigd en dus niet-betaald werk.

  • Via Begeleid werken wordt er op zoek gegaan naar een job binnen het reguliere arbeidscircuit.
  • Ook binnen ons activiteitencentrum worden er arbeidsmatige activiteiten aangeboden.

Bekijk onze open plaatsen.