Woon- en leefkosten

Vanaf 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht om woon- en leefkosten te factureren. De woon- en leefkosten vervangen de eigen bijdrage en zijn de kosten die gepaard gaan met de ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder. Uitgangspunt is de inclusiegedachte dat personen met een beperking normale woon- en leefkosten betalen vanuit hun eigen inkomen, net zoals personen zonder beperking. De woon- en leefkosten kunnen niet betaald worden met het persoonsvolgend budget maar dienen betaald te worden met het persoonlijk inkomen (vervangingsinkomen). Het persoonsvolgend budget kan enkel ingezet worden om zorg en ondersteuning in te kopen.

Meer details rond woon- en leefkosten binnen MPI Oosterlo vindt u in onze infofiche. Deze kan u eenvoudig aanvragen door een mail te sturen naar info@mpi-oosterlo.be.