RTH vs niet RTH

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Daarvoor hoeft u geen aanvraag in te dienen bij het VAPH voor een Persoonsvolgend Budget (PVB) of bij de Intersectorale Toegangspoort van Jongerenwelzijn.

RTH bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. U kunt kiezen voor een van deze vormen of voor een combinatie.

Voor wie?

Rechtstreeks toegankelijke hulp is er voor u als u voldoet aan deze vijf voorwaarden:

  • U hebt een (vermoeden) van handicap.
  • U bent jonger dan 65 jaar. Als u al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
  • U woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • U hebt nog geen budget van het VAPH 
  • U krijgt nog geen ondersteuning via het flexibel aanbod meerderjarigen (FAM), multifunctionele centra (MFC) of intensieve thuisbegeleiding.

Hoe kunt u gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp?

Het VAPH erkent en subsidieert de diensten die RTH aanbieden.

Het volstaat om contact op te nemen met een RTH-aanbieder. U kunt dan met hen bespreken of u in aanmerking komt voor ondersteuning en of ze u de gewenste ondersteuning kunnen bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

U kunt per kalenderjaar maximaal acht punten besteden. Die punten kunt u verdelen zoals u wilt: begeleiding, dagopvang en/of verblijf. U betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen bijdrage.
Meer details omtrent de punten en eigen bijdrage vindt u hieronder bij downloads.

Niet rechtstreeks toegankelijke hulp

Dit is handicapspecifieke hulp die wordt aangeboden door een dienst of voorziening die daarvoor speciaal erkend is door het VAPH. Om hier terecht te kunnen moet je toelating hebben van het VAPH, via de aanvraagprocedure PVB of een indicatiestelling vanuit jongerenwelzijn. Op vlak van vormen van zorg en ondersteuning, is er niet zo veel verschil met de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp, het gaat vooral om de intensiteit.

Het grootste verschil met Rechtstreeks toegankelijke Hulp zit hem in de mate/frequentie waarin je deze handicapspecifieke hulp kan gebruiken. Binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kan je deze hulp maar een beperkt aantal keer per jaar inschakelen. Wil je deze hulp vaker inschakelen, zal je een indicatiestelling (kinderen en jongeren) of PVB (jongvolwassenen en volwassenen) moeten aanvragen. Dan kan je, binnen de grenzen van je indicatiestelling of toegekende budget en in akkoord met de voorziening, ongelimiteerd gebruik maken van deze hulp.

Meer informatie omtrent de prijzen vindt u hieronder bij downloads.