Persoonsvolgende Financiering - PVF

Sinds 2017 is de Persoonsvolgende Financiering in werking getreden voor meerderjarige gebruikers die omwille van hun beperking frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben.

Het is niet langer de voorziening die de subsidie ontvangt, maar de gebruiker. De gebruiker ontvangt een Persoonsvolgend Budget (PVB) op basis van zijn of haar zorg- en ondersteuningsnood. Zo kunnen gebruikers zelf bepalen waar ze hun budget willen inzetten. Ze kunnen zorg en ondersteuning op maat in kopen en dit zowel in het eigen netwerk, bij vrijwilligers, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgaanbieders en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld MPI Oosterlo. Hierdoor hebben gebruikers meer regie over hun eigen leven.

Het Persoonsvolgend Budget moet aangevraagd worden. Meer informatie omtrent deze aanvraagprocedure vindt u op de website van het VAPH – Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: https://www.vaph.be/pvb

Heeft u hulp nodig bij de aanvraagprocedure, het zoeken naar de gepaste ondersteuning, ...? Neem dan contact op met onze Dienst Maatschappelijk Werk. Zij helpen u graag verder.

Ook bijstandsorganisaties kunnen u hierbij helpen. U kan zich aansluiten bij één van de erkende bijstandsorganisaties. Meer informatie omtrent het lidgeld en wat zij voor u kunnen betekenen, vindt u op hun website:

www.absoluutvzw.be
www.alin-vzw.be
www.myassist.be
www.onafhankelijkleven.be
www.zoomvzw.be