Begeleid Werken

Begeleid werken wordt aangeboden onder de naam 'Begeleid Werken Zuiderkempen'.

Logo Begeleid Werken Zuiderkempen

 

 

 

Voor wie?

Begeleid Werken is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Ook voor deze mensen willen we het recht op arbeid waarborgen. Het gaat hier echter wel om onbezoldigde en dus niet-betaalde arbeid.

Hoe?

Begeleid werken is een mobiele dienstverlening.  Hiermee bedoelen we dat de jobcoach tot bij jou thuis of op je werkplaats komt om je de nodige ondersteuning te bieden. Dit kan zowel binnen RTH als niet-RTH.

Wat?

Via de methodiek van ‘Supported Employment’ of ‘Ondersteunde Tewerkstelling’ wordt er ondersteuning geboden, op maat van de persoon met een beperking of met een vermoeden van beperking, nodig om in het normale economische circuit te werken.

Met deze methode en met de inzet van een jobcoach om het persoonlijke traject van de Begeleid Werker te ondersteunen, wordt gestreefd naar een langdurige arbeidsrelatie, die beantwoordt aan de wensen van werkgever en werknemer.

Vanuit de methodiek van Supported Employment wordt een vijfstappenplan gevolgd : 

  • Intake: kennismaking, met aandacht voor verduidelijking van het traject, en aftoetsen van de verwachtingen van de cliënt.
  • Assessment: opmaken van het profiel van de cliënt, met zijn wensen en ambities, zijn mogelijkheden en interesses, maar ook zijn problemen en beperkingen.  Er wordt informatie verzameld door gesprekken met de cliënt en zijn omgeving.
  • Jobfinding: deze fase omvat alle activiteiten die tot doel hebben een geschikte werkplek te vinden.  Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het perspectief van de cliënt (zijn interessegebieden, mogelijkheden en draagkracht, maar ook met praktische aspecten als afstand tussen woon- en werkplek en verplaatsingsmogelijkheden), als met het perspectief van de werkgever. De vraag van de cliënt staat hier centraal.  
  • Jobmatching: de jobcoach gaat na of de voorkeuren en vaardigheden van de cliënt kunnen gekoppeld worden aan een gepaste job.  Er wordt een kennismaking georganiseerd, waarbij de taakinhoud wordt besproken en concrete afspraken worden gemaakt.  
  • Jobcoaching de jobcoach start met een opleiding op de werkvloer.  Hij leidt de cliënt ter plaatse op, leert hem de verschillende facetten van de taken kennen en zorgt voor de nodige aanpassingen.  De jobcoach investeert in de relatie tussen zijn cliënt en de directe werkbegeleider en collega’s.

Bekijk onze open plaatsen.