Open plaatsen

In huis 20 in Oosterlo is er een kamer vrij voor een volwassen persoon met een complexe(re) medische zorgvraag en/of ouder wordende persoon met een complexe zorgvraag  zoals bijvoorbeeld dementie, parkinson, epilepsie,…

  • Mensen met een gelijkaardige zorgvraag of nood aan ondersteuning wonen samen in een leefgroep van 7 bewoners.
  • Een weloverwogen individueel dagprogramma houdt maximaal rekening met de noden en tempo van de cliënt.  Het programma wordt hoofdzakelijk aangeboden in de woning.  Afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt is er ook mogelijkheid om (gedeeltelijk) aan te sluiten bij het activiteitenaanbod van Ateljee Hagelbos.
  • Deze woning is een ‘thuis’ waar bewoners warmte en veiligheid ervaren. De inrichting ervan passen we aan de zorgvraag aan : huiselijk, structuur waar nodig, de juiste hulpmiddelen in functie van de zorg. Er is een korte medische en agogische opvolging.
  • Elke bewoner heeft een eigen kamer met sanitair, terwijl een gemeenschappelijk leef- en eetruimte voor verbondenheid zorgt. De kamer bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw.  Er is een lift aanwezig.
  • Dankzij aanpassingen in de leefgroep kan op een comfortabele manier de nodige zorg gegarandeerd worden. Er is 7 dagen op 7, dag en nacht begeleiding aanwezig.  De begeleiding van de cliënten is heel intens en multidisciplinair.

De begeleidingsintensiteit of zorgzwaarte kan uitgedrukt worden in deze maximale omschrijving.

Er wordt dagelijks continu en intensief ondersteuning geboden op alle levensdomeinen.  (B5)
De persoon heeft dagelijks continue en (zeer) intensieve ondersteuning nodig op alle levensdomeinen. De bijdrage die de persoon zelf nog kan leveren aan activiteiten is eerder gering tot verwaarloosbaar.  Er is een zeer grote globale ondersteuningsnood.  Die hoge totale ondersteuningsnood kan mede bepaald worden door de specifieke medische problemen.

Er moet voortdurend iemand aanwezig zijn en toezicht uitgeoefend worden. Dat betekent dat er op elk ogenblik iemand in contact staat met de persoon, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks (via babyfoon, webcam of andere middelen). (P6)
Het is steeds nodig dat er iemand in de buurt van de persoon aanwezig is.  De persoon staat voortdurend in contact met de persoon met een handicap.  Wanneer er iets gebeurt, biedt de begeleider onmiddellijk ondersteuning. De mogelijke ondersteuning die moet geboden worden, kan zowel op vlak van zelfredzaamheid, als medisch zijn.

De woning is gelegen op de Eindhoutseweg 20, 2440 Geel-Oosterlo. Bij interesse of voor verdere inlichtingen kan je contact opnemen met Annelies Vandepaer via 014 86 11 40 of annelies.vandepaer@mpi-oosterlo.be.