Kwaliteit

MPI Oosterlo vzw wil een kwaliteitsvolle organisatie zijn, waarbij 3 uitgangspunten centraal staan:

Kwaliteit van leven

Het begrip ‘kwaliteit van leven’, omvat vele kanten van het leven van personen met een handicap. Belangrijk is dat de kwaliteit van leven bepaald wordt door de individuele noden en wensen en omgevingsfactoren van de cliënt.

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg gaat over de inhoud van de dienstverlening. Kwaliteit van zorg gaat over de medewerkers die in de dagelijkse praktijk hun verantwoordelijkheid opnemen in afstemming op de noden van de cliënten en hun omgeving.

Kwaliteitsvolle organisatie van zorg

De kwaliteitsvolle organisatie van zorg wordt weergegeven in het kwaliteitshandboek waarin de minimale kwaliteitseisen van de sector zijn opgenomen. Jaarlijks wordt dit ook gecontroleerd door de zorginspectie van het Vlaams Agentschap. Hierin staat onder meer beschreven hoe de kwaliteit van zorg op een systematische manier gewaarborgd wordt.