Wonen met permanente begeleiding

Zowel voor minderjarigen als volwassenen bieden we woonondersteuning aan en dit zowel binnen RTH als niet-RTH.
De residentiële opvang kan tijdelijk of langdurig zijn afhankelijk van de noden van de cliënt.