Kinderen en jongeren

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een matig/lichte tot ernstige verstandelijke beperking al dan niet met bijkomende problematieken zoals bijvoorbeeld autismespectrumstoornissen, gedrags- of emotionele problemen kunnen bij ons verblijven.

Wat?

De residentiële opvang kan zowel op schooldagen als in het weekend en tijdens vakanties.
Er zijn 19 leefgroepen, ingedeeld volgens de ondersteuningsnoden van de cliënt. Elke leefgroep krijgt hierdoor zijn eigen accenten in begeleiding en leefklimaat. De grootte van de leefgroep varieert van 5 tot 12 kinderen. 

De meeste kinderen gaan overdag naar school. Er zijn echter ook 2 groepen met een geïntegreerde werking. Dit betekent dat voor deze kinderen klas en leefgroep niet gescheiden is.

Vervoer?

Cliënten die gebruik maken van de verblijfsmodule worden tijdens het schooljaar wekelijks gehaald en thuisgebracht met leerlingenvervoer georganiseerd door het Buitengewoon Onderwijs, indien de school voor de betrokken leerling de dichtstbijzijnde school is van dat type. Dit vervoer is gratis. Tijdens vakanties zorgen ouders zelf voor het vervoer.  Er kan gebruik gemaakt worden van het vakantievervoer georganiseerd door MPI Oosterlo wanneer het adres kan ingepland worden op de busrit. 

Voor vragen omtrent verblijf voor kinderen en jongeren kan je steeds contact opnemen met Annelies Vandepaer via zorgvragen@mpi-oosterlo.be.