Schoolvervangende dagopvang

Voor wie?

  • Zowel niet-schoolgaande als schoolgaande kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar bij wie er sprake is van een ernstige verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek en medische problematiek.
  • Het kind beschikt over een indicatie van de Toegangspoort integrale jeugdhulp die toegang geeft voor deze module. Meer info omtrent de toegangspoort en hoe je in aanmerking kan komen voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening vind je op de site van Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
    http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/itp/jij-en-itp_nl.pdf

Waar?

Deze schoolvervangende opvang kan doorgaan in een leefgroep op de campus, bij de zorgboer, activiteitencentrum, …

Wat?

Kinderen en jongeren die tijdelijk geen voltijds schoolprogramma kunnen volgen, krijgen een alternatief programma tijdens de schooluren. De bedoeling is om na verloop van tijd terug aan te knopen bij het schoollopen. Dagbesteding is enkel mogelijk op schooldagen.