Schoolaanvullende dagopvang

Voor wie?

Schoolgaande kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar bij wie er sprake is van een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met ASS en/of gedrags- en emotionele problematiek.

Waar?

Campus MPI Oosterlo

Wat?

Tijdens schooldagen

De schoolaanvullende dagopvang betreft de specifieke opvang buiten de schooluren. De dagopvang kan deeltijds of voltijds al naargelang de zorgvraag. Dagopvang kan ’s morgens, tijdens de middag, na 16 uur en op woensdagnamiddag. Bij het samenstellen van de groepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd en met de individuele noden.

Cliënten die gebruik maken van de dagmodules kunnen tijdens schooldagen gebruik maken van leerlingenvervoer georganiseerd door het Buitengewoon Onderwijs, indien de school voor de betrokken leerling de dichtstbijzijnde school is van dat type. Er kan op woensdagavond gebruik gemaakt worden van vervoer georganiseerd door MPI Oosterlo wanneer het adres kan ingepland worden op de busrit. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van RTH wordt hiervoor een kostprijs aangerekend.

Tijdens schoolvakanties en weekends

De vakantieopvang gaat dagelijks door van maandagochtend tot vrijdagnamiddag. Afhankelijk van de zorgvraag kan er deeltijds of voltijds aan de vakantiewerking worden deelgenomen. De weekendopvang gaat overdag door van zaterdagochtend tot zondagnamiddag. 

Het aanbod gebeurt in dialoog, rekening houdend met : 

  • De ondersteuningsnood van de ouders en/of verwijzers
  • De noden van de jongere
  • De mogelijkheden binnen de voorziening

Overdag bieden we aangepaste activiteiten aan voor de kinderen en jongeren die doorheen het jaar dagopvang genieten of kortdurend gebruik willen maken van deze ondersteuning, en voor kinderen en jongeren die gebruik maken van RTH.