U4Inclusion

Een gemeenschappelijk curriculum voor hoger onderwijs voor personen met een verstandelijke handicap, gericht op hun integratie op de arbeidsmarkt.

Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap erkent in artikel 27 het recht van personen met een handicap op werk, op voet van gelijkheid met anderen, en moedigt de staten die partij zijn onder meer aan: discriminatie op grond van handicap te verbieden met betrekking tot alle aangelegenheden betreffende alle vormen van werkgelegenheid, werkgelegenheidskansen en loopbaanontwikkeling voor personen met een handicap te bevorderen, en personen met een handicap in staat te stellen effectieve toegang te hebben tot algemene technische en beroepsbegeleidingsprogramma's en opleiding.

Het Erasmus+-project "U4Inclusion", een Europees programma dat gericht is op het structureren van een gemeenschappelijk onderwijsprogramma voor jonge volwassenen met een licht verstandelijke handicap (hierna "ID" genoemd), heeft ten doel de kansen van ID-personen op inclusieve werkgelegenheid en sociale integratie te vergroten. Het opleidingskader dat door de projectpartners - de Universiteit van Calabrië (Italië), KVeloce en de Miguel Hernández Universiteit (Spanje), het Institut für Inklusive Bildung (Duitsland), en Thomas More (België) - naar voren is gebracht, bestaat uit een tweejarig universitair curriculum voor jonge volwassenen met ID.

Het U4Inclusion project zal eindigen in juli 2022 met een laatste seminarie op 15 juli in Spanje. Het ontworpen curriculum en meer informatie over het project en de ontwikkelde producten kan je terug vinden op de website van U4Inclusion: https://u4inclusion.com/en/

We zijn enorm trots om mee aan dit mooi project te hebben kunnen werken vanuit de expertise die onze collega's binnen onze Dienst Begeleid Werken hebben.