Samenwerking met Bulgarije

MPI Oosterlo vzw wil ook elders in de wereld waar zorg onder druk staat de kwaliteit van leven voor personen met een handicap ondersteunen. Vanuit een welvaartsituatie die we in Vlaanderen kennen, leeft de wens om expertise en kennis uit te dragen naar minder welvarende streken in Bulgarije. Het project omvat 3 luiken:

Ondersteuning aan studenten van de universiteit van Plovdiv

Jaarlijks komen enkele studenten Speech Therapist van de universiteit van Plovdiv in MPI Oosterlo stage lopen. Hierbij staat de professionalisering van jonge werkkrachten centraal. Op lange termijn krijgt de zorg in Bulgarije zo een eigen professionele invulling volledig afgestemd op de plaatselijke historiek en noden.

Samenwerking met de NGO in Vidin 

In dit project staan kennisdeling en uitwisseling van expertise centraal. Het doel is tweeledig. Enerzijds willen we de begeleidende staf en de begeleidingsdienst in Vidin sterker maken. Anderzijds heeft de NGO in Vidin heel wat deskundigheid ontwikkeld op het vlak van zelfregie en ondersteuningscirkels waar ook wij van kunnen leren. 

In mei 2016 bezochten drie medewerkers van MPI Oosterlo het activiteitencentrum en de groepshuizen in Vidin. Ook het nieuwste project een tweedehandswinkeltje, waar een aantal cliënten kunnen gaan werken, mocht niet ontbreken. Het werd opgeknapt samen met een aantal enthousiaste ouders en is hiermee een mooi voorbeeld van de sterke betrokkenheid van de ouders.

Nadien waren maatschappelijk werkster Ioana en cliënte Varbinka te gast in Oosterlo. Varbinka vertelde niet alleen haar verhaal, maar kon ook deelnemen aan tal van activiteiten zoals het bakken van cupcakes, het maken van kaarsen, een kookworkshop, … De cupcakes vielen in de smaak en Varbinka zou dit ook heel graag aan de andere bewoners in Vidin leren.

Samenwerking met de gemeente Kula.

In Kula wil MPI Oosterlo enkele groepshuizen en een revalidatiecentrum ondersteunen door middel van een uitwisselingsproject van medewerkers. Zo leeft de droom om kleinschalige wooneenheden en diensten inhoudelijk te ondersteunen. De doelstelling is drieledig: het aanreiken van kennis omtrent doelgroepen en profielen, het ontwikkelen van ondersteuningsplannen en het opmaken van activiteitenprogramma’s vertrekkende vanuit de individuele noden.

Samen met een voorziening in Portugal wordt er een sociaal artistiek project uitgewerkt. Het project heeft als doel om samen een sociaal-artistieke methode in de praktijk te brengen die focust op kwetsbare personen en hoe ze greep kunnen krijgen op hun eigen verhaal. Via de kracht van het verbeelden en het verwerven van een publiek podium ontwikkelen ze een versterkte omgeving (empowerment) . We zullen samenwerken met plaatselijke kunstenaars en dit onder begeleiding van docenten en studenten van de Thomas More Hogeschool die de methode ontwikkelden.