Campusplan

De afgelopen jaren werkten we ijverig aan een masterplan voor de infrastructuur van MPI Oosterlo. Hierin streven we stapsgewijs naar een aantrekkelijke en ondersteunende infrastructuur afgestemd op de noden van onze cliënten en de evoluties in het zorglandschap. Met Huis Helena en Klein Veldekens werden de eerste stappen hierin gezet. Nu wordt ook het campusplan verder uitgewerkt.

Fase 1 - GES gebouw

In 2021 ontvingen we de omgevingsvergunning voor het eerste gebouw, waar cliënten met een GES-profiel begeleid zullen worden. In 2023 gingen de langverwachte bouwwerken van start. We houden u via deze pagina op de hoogte van de vorderingen.

3D tekening van het GES-gebouw
3D tekening van het GES-gebouw

 

Mei en juni 2024

De ruwbouwwerken vorderen goed. In het lage gedeelte van het gebouw werd reeds gestart met het buitenschrijnwerk. Verder worden de luchtkanalen op zolder geïnstalleerd, vinden de elektriciteits- en sanitaire werken plaats en worden de dakoversteken en balkons bekleed. 

In juni worden boringen uitgevoerd voor het BEO-veld. BEO staat voor “Boorgat-Energie-Opslag”. Bij deze boringen wordt maar liefst tot 150 meter diep geboord. De energie die uit de grond komt, zal gebruikt worden om ons via de warmtepomp in de winter van warmte en in de zomer van koelte te voorzien. Hiermee is het GES-gebouw een heel duurzaam en energie-arm gebouw. 

De nieuwbouwwoning wordt voorzien van ramen.

Maart en april 2024

Er werd ijverig getimmerd aan het dakgebinte en beide gebouwen werden voorzien van de langverwachte dakplaten. Door de veelvuldige regen liepen deze werken heel wat vertraging op.

De dakplaten liggen op het GES-Gebouw.

Januari en februari 2024

De afgelopen maanden speelde het weer ons parten bij de bouw van het GES-gebouw. Er waren maar liefst 28 dagen weerverlet. Maar stilaan gaan nu we toch naar de eindfase van de ruwbouwwerken. De isolatie en de gevelsteen werden geplaatst. Op de zolder, die zal dienstdoen als technisch lokaal en berging, werd een vloer van gepolijst beton aangelegd. Door het plaatsen van de dakstructuur krijgt het gebouw zijn definitieve vorm. We verwachten dat het dak tegen eind april dicht ligt. Nadien wordt er gestart met het installeren van de technieken: waterleiding, elektriciteit, data.

Vorderingen bouwwerken GES-gebouw februari 2024

November en december 2023

Meer en meer wordt de gevelsteen overal zichtbaar. Ook het metselwerk onder het dak krijgt vorm.

Gevelsteen wordt geplaatst aan de nieuwbouw

Oktober 2023

De werken vorderen goed. Het volledige gebouw wordt ingepakt met isolatieplaten die ervoor zorgen dat het gewenste E-peil wordt bereikt. Vervolgens start ook het gevelmetselwerk. 

Plaatsen van isolatie en gevelsteen

September 2023

De onderste bouwlagen zijn reeds geplaatst en het gebouw krijgt zijn vorm. De laagbouw wordt klaargemaakt om de façade te plaatsen. Het tweede deel van het gebouw wordt voorbereid om de eerste verdieping vorm te geven. Gedurende deze bouwfases wordt er extra aandacht gegeven aan de akoestische eisen (geluidsisolatie van de lokalen) en aan de thermische isolatie van het gebouw.  

Vorderingen muren gelijksvloers nieuwbouw

Augustus 2023

Na het bouwverlof werden de werken hervat. De komende tijd worden de binnenmuren en de spouwmuren geplaatst met grote blokken die op maat aangeleverd worden op de werf.

Bouw GES-gebouw: binnenmuren

Juli 2023

De werf wordt klaargemaakt om na het bouwverlof aan te vangen met het eerste metselwerk. Het bouwverlof vindt plaats van 13 juli tot en met 6 augustus.

voorbereiding ondergrond GES-gebouw

Juni 2023

De vorm van het GES-gebouw wordt zichtbaar. De rioleringswerken worden uitgevoerd en de grote betonstort van de funderingsbalken en funderingsplaat vindt plaats.

Vorm van het GES-gebouw wordt zichtbaar

Mei 2023

Onder de grond begint het nieuwe GES-gebouw vorm te krijgen.

Boren van gaten voor funderingspalen GES-gebouw

April 2023

De grondwerken werden uitgevoerd. 1200m³ zwarte grond werd afgegraven. 

Graafwerken voor GES-gebouw

Maart 2023

Na de nodige technische onderzoeken gaan de zichtbare werkzaamheden aan het nieuwe GES-gebouw van start.

Eerste vrachtwagen komt toe voor de start van de bouwwerken

Waarom een campusplan

De gebouwen op onze centrale campus waarin onze minderjarigen vertoeven, zijn dringend aan vervanging toe. Deze gebouwen slagen er niet meer in om een kwaliteitsvolle werking te verzekeren noch om in te spelen op de nakende evoluties. Daarom maakten we een volledig nieuw campusplan op. Een plan waarmee we een infrastructuur willen realiseren die een kwaliteitsvolle zorg kan ondersteunen en kan inspelen op de uitdagingen die ons pad kruisen. In dit campusplan blijven zowel de recente als historische gebouwen behouden. 

Het campusplan is een meerjarenplan dat, gezien de omvang van het project, gefaseerd uitgevoerd zal worden zodat de ondersteuning aan onze cliënten steeds gegarandeerd blijft.