Klein Veldekens

Klein Veldekens werd in 2013 geselecteerd door Vlaams minister Jo Vandeurzen en de Vlaamse bouwmeesters als één van de vijf pilootprojecten die zorg opnieuw een vanzelfsprekende plaats moeten geven in de stedelijke ruimte. Op nog geen 400 meter van het stadscentrum van Geel werd een innovatieve woonomgeving voor ouderen gebouwd door vzw Astor. Ook MPI Oosterlo maakt deel uit van dit project.

Innovatieve woonomgeving voor ouderen

Wat is er nu zo innovatief aan dit project? De bewoners krijgen de garantie dat ze los van hun zorgbehoefte, nu en in de toekomst, kunnen blijven wonen in hun eigen woongelegenheid, volgens eigen ritme en gewoonten. De bewoner bepaalt zelf wat hij wil en wat hij nodig heeft, zo heeft hij zijn leven zelf in handen. Hij kan een beroep doen op zijn netwerk van familie en vrienden, poetshulp inschakelen, zorgondersteuning vragen… Belangrijk is dat er gestreefd wordt naar betaalbare woongelegenheden. Het is een totaalconcept waarbij verschillende vormen van zorg geïntegreerd worden. Er zijn woningen met een WZC-label (woonzorgcentrum), assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf en 32 woongelegenheden van MPI Oosterlo. De groepswoningen zullen aangepast wonen voorzien voor onze ouder wordende bewoners met een complexe medische problematiek. Tegelijkertijd zullen ze deel uitmaken van een totaalproject voor senioren en ontwikkelen we ook samenwerkingsinitiatieven met de andere sectoren: ouderenzorg, algemeen welzijn, thuiszorg.

Een inclusief project

Klein Veldekens is een vernieuwend project waar inclusie centraal staat. Senioren met en zonder beperking kunnen hier samenleven. Het domein voorziet ook in een aantal publieke functies zodat bezoekers en inwoners van stad Geel eveneens hier terecht kunnen.