Klein Veldekens

Het pilootproject zorg, wat ondertussen de naam Klein Veldekens kreeg, werd 5 jaar geleden geselecteerd door Vlaams minister Jo Vandeurzen en de Vlaamse bouwmeesters als één van de vijf pilootprojecten die zorg opnieuw een vanzelfsprekende plaats moeten geven in de stedelijke ruimte. Op nog geen 400 meter van het stadscentrum van Geel zal een innovatieve woonomgeving voor ouderen gebouwd worden door vzw Astor. Ook MPI Oosterlo maakt deel uit van dit project.

Innovatieve woonomgeving voor ouderen

Wat is er nu zo innovatief aan dit project? De bewoners krijgen de garantie dat ze los van hun zorgbehoefte, nu en in de toekomst, kunnen blijven wonen in hun eigen woongelegenheid, volgens eigen ritme en gewoonten. De bewoner bepaalt zelf wat hij wil en wat hij nodig heeft, zo heeft hij zijn leven zelf in handen. Hij kan een beroep doen op zijn netwerk van familie en vrienden, poetshulp inschakelen, zorgondersteuning vragen, …. Belangrijk is dat er gestreefd wordt naar betaalbare woongelegenheden. Het wordt een totaalconcept waarbij verschillende vormen van zorg geïntegreerd worden. Er komen woningen met een WZC-label (woonzorgcentrum), assistentiewoningen, een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum, een kinderdagverblijf en 32 woongelegenheden van MPI Oosterlo. De groepswoningen zullen aangepast wonen voorzien voor onze ouder wordende bewoners met een complexe medische problematiek. Tegelijkertijd zullen ze deel uitmaken van een totaalproject voor senioren en ontwikkelen we ook samenwerkingsinitiatieven met de andere sectoren: ouderenzorg, algemeen welzijn, thuiszorg.

Een inclusief project

Pilootproject Zorg is een vernieuwend project waar inclusie centraal staat. Senioren met en zonder beperking zullen hier samenleven. Het domein zal ook voorzien in een aantal publieke functies zodat ook bezoekers en inwoners van stad Geel hier terecht kunnen.

Bouwwerken

Eind april 2019 ging de eerste spade de grond in en konden de graafwerken voor onze nieuwe woning starten. We zullen hier regelmatig foto's toevoegen over de voortgang van de werken. In september 2020 zullen de 32 bewoners verhuizen naar hun nieuwe woning.