Kinderen en jongeren

Voor wie?

Het Perron biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking en/of hun context.  
Doelgroep zijn kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar (en met uitzondering tot 25 jaar), met een (vermoeden van)  beperking: verstandelijke beperking, ASS, …

Begeleidingen kunnen zich zowel op het kind en de jongere met een (vermoeden van) beperking richten, als op de ouders, brussen, ruimere context.

Wat?

Het Perron is een vraaggestuurde dienst, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat in de begeleiding.  
De cliënt bepaalt de inhoud en het tempo.

Begeleidingen zijn individueel en specifiek, waarbij de cliënt deskundig blijft t.a.v. zijn vraag. De begeleiding gebeurt daar waar nodig: thuis of elders. Duur en intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van de vraag van de cliënt.  Begeleidingen kunnen zich richten op alle levensdomeinen, waarbij de handicapspecifieke knowhow én de eigenheid van de persoon met een (vermoeden van) beperking en zijn context steeds centraal staat : 

  • Psycho-sociaal welzijn: opvoedingsondersteuning, handicapspecifieke knowhow, afstemming ouderlijke vaardigheden – ondersteuningsnood van een kind, psycho-educatie (zowel naar de persoon met (het vermoeden van) beperking als naar de ruime context, zoals brussen, grootouders,…), seksualiteit, rouwverwerking, omgaan met emoties, omgaan met frustraties, ….
  • Dagbesteding of activiteiten van het dagelijks leven : redzaamheidstraining, visualisatie in het dagelijks leven, transfer van aangeleerde vaardigheden, ..
  • Ontspanning en vrije tijd: verkennend omgaan met materiaal, alleen spelen, op zoek gaan naar een passend vrijetijdsaanbod in de omgeving, uitbouwen van een hobby, …
  • Communicatie: op zoek gaan naar en leren hanteren van  een passend communicatiemiddel, afstemmen van de communicatie op de ondersteuningsnood van een kind/jongere met (vermoeden van) beperking, ..
  • Mobiliteit: zichzelf zelfstandig kunnen verplaatsen in de omgeving, aanleren en inoefenen van trajecten (te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer), …

Hoe?

Begeleiding kan zowel vanuit RTH als vanuit niet-RTH (MFC – module Begeleiding).
De aanmelding kan rechtstreeks gebeuren via zorgvragen@mpi-oosterlo.be.

In een eerste gesprek wordt de werking van de dienst voorgesteld en wordt bevraagd wat de ondersteuningsnood is. Indien er meerdere vragen naar ondersteuning bestaan, wordt in samenspraak met de cliënt / het cliëntsysteem bepaald op welke manier en met welke timing er aan de slag wordt gegaan. De begeleiding duurt slechts zolang als nodig is. De begeleiding wordt in voortdurende dialoog met de cliënt / het cliëntsysteem vormgegeven, met oog voor implementatie van de verworven vaardigheden én het versterken van de cliënt en het cliëntsysteem.

Erkenning GIO - Globale Individuele Ondersteuning 0 - 6 jaar

MPI Oosterlo heeft ook een erkenning GIO. Hiermee bieden we ondersteuning aan jonge kinderen tot en met het eerste leerjaar, met (het vermoeden van) een beperking of met extra zorgnoden. De ondersteuning vindt plaats in de gewone kinderopvang of de school van het kind en richt zich op de overgangsmomenten in het leven van het jonge kind: de stap van thuis naar kinderopvang of school, de overgang van kinderopvang naar school of van kleuterschool naar lagere school. Zo willen we ouders versterken in hun keuze voor inclusieve opvang en onderwijs.

 

Logo van Het Perron