Wie zijn wij?

MPI Oosterlo vzw is een dynamische organisatie die enerzijds ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en anderzijds haar expertise ook inzet voor kwetsbare kinderen en jongeren binnen jeugdhulp. We bieden een grote verscheidenheid aan ondersteuningsvormen in alle domeinen van het leven: wonen, werken, leren, vrije tijd, sport en cultuur. Een 400-tal enthousiaste en bevlogen medewerkers begeleiden meer dan 500 cliënten in het ontwikkelen van hun talenten en gaan samen met hen, en tal van partners, op weg naar hun plek in onze maatschappij door zorgzaam vast te houden. We staan voor vernieuwing en hechten veel belang aan zelfbepaling en inclusie. We zijn een organisatie met zoveel gezichten en verhalen als er cliënten zijn.

We hebben verscheidene erkenningen zowel binnen het VAPH, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, als binnen Agentschap Opgroeien.