Erkenningen

MPI Oosterlo vzw heeft volgende erkenningen:

Binnen het VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  • MFC (Multifunctioneel centrum)
  • Vergunde zorgaanbieder PVF (Persoonsvolgende financiering)
  • RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)
  • GIO (Globale Individuele Ondersteuning)

Binnen Agentschap Opgroeien

  • Verblijf minderjarigen GES+ en contextbegeleiding kortdurend intensief
  • Kleinschalige Wooneenheden
  • Veilig Verblijf en contextbegeleiding kortdurend intensief

Binnen Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

  • Begeleider AMA (Arbeidsmatige activiteiten)
  • Gemandateerde Casemanager Zorg