Zorg voor werk!

Partners in zorg, onderwijs en tewerkstelling bundelen de krachten in een nieuw concept voor mensen met een beperking: Zorg voor Werk! Een prachtig project waar de collega’s binnen Begeleid Werken Zuiderkempen mee deel van uitmaken.

MPI Oosterlo (Begeleid Werken Zuiderkempen), Thomas More (bachelor Ergotherapie en Mobilab & Care), Pasform vzw en Astor vzw zetten zich samen in voor inclusieve tewerkstelling via een project dat toepasbaar is in meerdere werkomgevingen. ‘We vertrekken hierin van mogelijkheden en talenten, niet van beperkingen, en willen aantonen dat een inclusieve werkomgeving tot een meerwaarde leidt, niet alleen voor personen met een beperking, maar ook voor de werkgever en de werkomgeving in zijn geheel’, licht collega Raf toe. Het project geeft extra aandacht aan personen met een verstandelijke beperking, omdat hun tewerkstellingsgraad tot de laagste behoort. Co-creatie staat centraal. Vanaf de start wordt de doelgroep, als ervaringsdeskundigen, nauw betrokken via diverse werkgroepen.

Klein Veldekens – ideale omgeving om nieuwe concepten te testen
Met de ontwikkeling van een nieuwe woon- en zorgomgeving Klein Veldekens in Geel, biedt Astor vzw de mogelijkheid om in een brede waaier aan activiteiten tewerkstelling voor personen met een beperking te integreren. Enkele voorbeelden hiervan zijn meewerken in de kleinschalige groepswoningen van het woonzorgcentrum, taken opnemen in de keuken van de Bistro, het aanleggen en onderhouden van moestuin en bloemenborders, meewerken in het dienstverleningscentrum, de buurtwinkel, … Vier personen zijn hier reeds aan de slag. Twee personen werken enkele dagen per week mee met de huismoeder (zorgkundige) in de groepswoningen, twee andere personen ontwikkelen hun vaardigheden in de keuken.

Het project stond onmiddellijk ook in de kijker in enkele kranten en kan je volgen via de Facebookpagina www.facebook.com/zorgvoorwerk.

Logo zorg voor werk