Steun ons tijdens deze corona-tijd met een gift

Zorg jij mee voor extra lichtpuntjes voor onze kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking?

In deze moeilijke corona-tijden, waarin iedereen in zijn kot moet blijven, draaien voorzieningen voor mensen met een beperking voort. Het is voor onze cliënten heel moeilijk te vatten wat er vandaag allemaal gebeurt. Bezoek mag al een tijdje niet meer langskomen en activiteiten, school en werk kunnen niet meer doorgaan. De vaste structuur, wat zo belangrijk is voor hen, is nu weg. Daarom proberen we toch extra lichtpuntje te creëren en ook jij kan ons hiermee helpen door een gift te doen aan steunfonds MPI Oosterlo vzw op nummer BE76 2300 3687 7295.

Hoewel we heel creatief aan de slag gaan om tal van eenvoudige activiteiten met beperkt materiaal aan te bieden, zou het fijn zijn als we het aanbod nog verder kunnen uitbreiden. Met de giften zullen we extra crea- en spelmateriaal kunnen aankopen. Vermits het contact nu bijna volledig digitaal verloopt, sparen we ook nog voor bijkomende tablets en smartphones. Zo kunnen we het contact tussen de cliënten en hun thuisfront behouden en kunnen we ook optimaal inzetten op mobiele begeleiding voor de cliënten die thuis zijn.