Inclusieve vormingsdag voor Begeleid Werkers

Ook mensen met een beperking hebben het recht om iets bij te leren.

Donderdag 5 maart 2020 organiseerde het Regionaal Overleg Jobcoachen Kempen, waar ook MPI Oosterlo deel van uitmaakt, een vormingsdag op de hogeschool Thomas More in Geel. Maar liefst 180 begeleid werkers, personen met een beperking of met een vermoeden van een beperking die graag aan het werk willen binnen het reguliere arbeidscircuit, namen hieraan deel. En dit alles binnen een inclusief concept.

De vormingsdag vond plaats in de inclusieve omgeving van de Thomas More Hogeschool. Maar er is meer. De workshops werden gegeven door personen die heel vertrouwd zijn met het onderwerp, maar die niet noodzakelijk ervaring hebben met het lesgeven aan personen met een beperking of met een vermoeden van beperking. Een boeiende ervaring ook voor hen.

Er stonden een zestal workshops op het programma waaronder hef- en tiltechnieken, omgaan met kinderen, EHBO en blij naar het werk. De deelnemers schreven zich vooraf in voor een thema dat past bij hun huidige werkervaring of net iets nieuws dat ze heel graag willen doen.

De Inclusieve vormingsdag voor begeleid werkers was een initiatief van Nautica, BuSO Oosterlo, ’t Zwart Goor, Muylenberg, OpWeg vzw, De 3master, Mekanders vzw, De Schakel, VIBO De Brem / Kasteelpark, Den Brand, Het Giels Bos, Het Eepos, Clara Fey en MPI Oosterlo. Zij konden hiervoor rekenen op de steun van Zorgboerderij Koen Van Roye, KFC Westerlo, Carrefour, Renotec, RTV, Estée Lauder, Thomas More, Mylene, Quadratura, LG-imports, Planet Interior, Dranken Brabants, CM.