Digitaal leren, ook ik kan dat

Multimedia is alomtegenwoordig en niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Dankzij de steun van het Digital Belgium Skills Fund (DBSF) kunnen MPI Oosterlo vzw en BKLO en BuSO van Scholen MPI Oosterlo vzw kinderen met een verstandelijke beperking toegang bieden tot het gebruik van deze moderne technologie en zo hun leermogelijkheden vergroten. Het project ‘Digitaal leren, ook ik kan dat’ is één van de 41 geselecteerde projecten die steun ontvangen van het Digital Belgium Skills Fund dat minister De Croo eerder dit jaar lanceerde samen met de Koning Boudewijnstichting. Hiermee komt digitale inclusie weer een stap dichterbij.

Digitaal leren is ook voor kinderen met een verstandelijke beperking zeer belangrijk. Het biedt hen heel wat mogelijkheden om spelenderwijs hun cognitieve capaciteiten verder te ontwikkelen. Dankzij de visuele verduidelijking op het scherm kunnen meer kinderen hieraan participeren. Door het gebruik van beelden worden oefeningen en spelletjes concreter en duidelijker, waardoor het ook de stress verlaagd bij het leren. Deze tools geven begeleiders eveneens de mogelijkheid om te differentiëren onder de kinderen afhankelijk van hun kunnen en noden.

Het omgaan met multimedia is een belangrijk leerdoel in de school. Aan de hand van de smartboards wordt een eerste stap gezet in de school. Met behulp van de tablets kunnen de op school geleerde vaardigheden verder geoefend worden in de leefgroep. De activiteitendienst van MPI Oosterlo trekt dit project door. Ze leren kinderen en jongeren gecontroleerd omgaan met computers tijdens hun vrije tijd. Wat zijn leuke websites om op te surfen? Hoe gebruik ik sociale media op een veilige manier? Er wordt ook stilgestaan bij leeftijdsadequaat gamen. Wat zijn leuke games? Welke games zijn verantwoord? En games zijn niet alleen leuk voor de kinderen, maar ze ontwikkelen zo ook motorische en digitale vaardigheden via de computer. Dankzij dit project gaan er heel wat deuren open voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en worden hun digitale vaardigheden verder ontwikkeld, wat heel belangrijk is in onze digitale samenleving.

In onze digitale samenleving bepalen je digitale vaardigheden immer steeds meer je kansen. Het Digital Belgium Skills Fund wil daarom investeren in projecten die de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen versterken. In de toekomst vereisen negen op tien jobs digitale vaardigheden. Overheden moeten er dan ook over waken dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de nodige digitale kansen kunnen grijpen.

Logo Digital Belgium Skills Fund