Begeleid Werken Zuiderkempen bestaat 20 jaar

De dienst Begeleid Werken van MPI Oosterlo vzw, Begeleid Werken Zuiderkempen, bestaat 20 jaar. Het ideale moment om een tweede netwerkavond met werkgevers te organiseren om zo samen verder te timmeren aan de weg naar een meer inclusieve arbeidsmarkt.

In 1999 startte de dienst Begeleid Werken Zuiderkempen als één van de vier pilootprojecten Begeleid Werk/Arbeidszorg in Vlaanderen. Nu, 20 jaar later, ijvert de dienst meer dan ooit voor het recht op tewerkstelling, ook voor personen met een arbeidsbeperking. Want arbeid, ‘gaan werken’, betekent zoveel meer dan enkel een loon. Arbeid bepaalt mee onze plaats in de samenleving, het levert status en identiteit, structureert de tijd en bevordert de sociale contacten, biedt mogelijkheden om talenten te gebruiken en verder te ontwikkelen, … Van een relatief kleine dienst groeide Begeleid Werken Zuiderkempen uit tot een belangrijke partner op het gebied van Begeleid Werken en tewerkstelling van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zowel regionaal als in Vlaanderen. Momenteel worden er 142 personen met een beperking of met een vermoeden van beperking ondersteund. Ze zijn aan de slag bij 166 werkgevers in de ruime regio. Begeleid Werken Zuiderkempen engageert zich om ook in de toekomst verder te timmeren aan de weg naar een meer inclusieve arbeidsmarkt door kwalitatieve ondersteuning en innovatieve initiatieven.

Begeleid Werken Zuiderkempen organiseerde op woensdag 20 maart voor de tweede keer een netwerkavond. Hierbij werden alle werkgevers en begeleiders van de begeleid werkers uitgenodigd bij Kempa, één van de 166 werkgevers. Twee jaar geleden werd dergelijke netwerkavond voor de eerste keer met succes georganiseerd. De vraag naar een vervolg was groot. Het werd opnieuw een interactieve avond waarbij boeiende gesprekken gevoerd werden rond belangrijke sociaal-maatschappelijke thema’s.