U BENT WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER

U bent wettelijk vertegenwoordiger als de cliënt/budgethouder een beschermingsstatuut heeft waardoor hij/zij juridisch niet bekwaam is om te handelen. In beginsel vraagt MPI Oosterlo u om uw statuut als wettelijk vertegenwoordiger aan te tonen.

WANNEER VERWERKT MPI OOSTERLO GEGEVENS OVER U?

MPI Oosterlo verwerkt de persoonsgegevens van wettelijke vertegenwoordigers om met hun medewerking de nodige bijstand, begeleiding en behandeling te kunnen bieden aan de cliënt/budgethouder. Dit houdt in het bijzonder in dat, voor zover dit mogelijk is, gegevens over de behandeling worden gedeeld met de vertegenwoordiger.

WELKE GEGEVENS VERWERKT MPI OOSTERLO OVER U ?

Daartoe verwerken wij de volgende categorieën van gegevens

  • Identificatiegegevens
  • Contactgegevens
  • Financiële gegevens

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS ?

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de cliëntadministratie en cliëntenzorg. Uw gegevens worden verwerkt in functie tot de cliënt/budgethouder die centraal staat in onze zorg- en hulpverlening.

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING ?

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de individuele dienstverleningsovereenkomst met de cliënt/budgethouder uit te voeren. Die uitvoering vereist, in de gevallen waarin de cliënt/budgethouder juridisch niet handelingsbekwaam is, om de nodige contacten te hebben met de wettelijke vertegenwoordigers.

DELEN WE UW GEGEVENS ?

Uw gegevens worden in beginsel niet gedeeld met derden, tenzij in het kader van de opslag van gegevens. Dan worden ze steeds gedeeld met verwerkers die onder onze controle staan.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
De gegevens van wettelijke vertegenwoordigers worden bewaard tot zolang de cliënt/budgethouder die ze vertegenwoordigen, ondersteund wordt door MPI Oosterlo, tot 10 jaar na het einde van die cliëntenrelatie.

WELKE RECHTEN HEEFT U ?

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en ze desgevallend te laten verbeteren of zelfs wissen. Voor de manier waarop u die rechten kan uitoefenen, verwijzen wij naar de betreffende rubriek.