U BENT VRIJWILLIGER

U bent vrijwilliger als u zich onbezoldigd en vrijwillig inzet om mee te helpen bij de uitvoering van de activiteiten van MPI Oosterlo.

WANNEER VERWERKT MPI OOSTERLO GEGEVENS OVER U?

MPI Oosterlo verwerkt gegevens over u als u zich aanbiedt als vrijwilliger om mee te helpen bij een van de activiteiten die MPI Oosterlo organiseert.

WELKE GEGEVENS VERWERKT MPI OOSTERLO OVER U ?

Het gaat om de volgende categorieën van persoonsgegevens

  • Identificatiegegevens zoals naam en adres
  • Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS ?

Deze gegevens worden verwerkt voor het doeleinde van het beheer van vrijwilligers, zodat ze er op hen een beroep kan worden gedaan als dat nodig is.

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING ?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de (al dan niet schriftelijke) vrijwilligersovereenkomst die wij met u sluiten, uit te voeren.

DELEN WE UW GEGEVENS ?

Uw gegevens worden beperkt gedeeld, met de begeleiders van MPI Oosterlo. Ze worden niet meegedeeld aan externen, tenzij dit wettelijk verplicht is.

WELKE RECHTEN HEEFT U ?

Als vrijwilliger kan u ons vragen om uw gegevens in te zien en, desgevallend, te laten verbeteren of wissen. Voor de manier waarop u die rechten kan uitoefenen, verwijzen wij naar de betreffende rubriek.