U BENT SPONSOR OF SCHENKER

U bent sponsor of schenker als u vrijwillig een bijdrage, in geld, in materialen of op een andere manier, levert voor de werking van (een evenement georganiseerd door) MPI Oosterlo.

WANNEER VERWERKT MPI OOSTERLO GEGEVENS OVER U?

MPI Oosterlo verwerkt uw gegevens als u op een of andere manier activiteiten die het organiseert, sponsort of als u een bedrag schenkt ten aanzien van MPI Oosterlo.

WELKE GEGEVENS VERWERKT MPI OOSTERLO OVER U ?

Het gaat om identificatiegegevens zoals naam en adres, contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres en financiële gegevens (zoals rekeninggegevens), alsook gegevens die worden vermeld om uw bijdrage publiek bekend te maken (functie of beroep, onderneming en activiteit).

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS ?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van sponsors en schenkers.

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING ?

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk in het kader van het gerechtvaardigde belang van MPI Oosterlo om haar activiteiten als zorginstelling uit te oefenen en in dat kader beroep te doen op bijdragen, in financiële of andere vorm, van personen en organisaties die hieraan willen meehelpen.

DELEN WE UW GEGEVENS ?

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behoudens met de overheden aan wie wij deze moeten meedelen (om fiscale redenen). U kan zelf beslissen of u wenst dat uw gegevens door MPI Oosterlo bekend worden gemaakt naar aanleiding van evenementen die het organiseert.

WELKE RECHTEN HEEFT U ?

U kan altijd uw gegevens inkijken en desgevallend vragen ze te verbeteren. Ook het wissen ervan behoort tot de mogelijkheden. Voor de manier waarop u die rechten kan uitoefenen, verwijzen wij naar de betreffende rubriek.