U BENT EEN PERSOON DIE INTERESSANT IS OF KAN ZIJN VOOR MPI OOSTERLO

Het is mogelijk dat u op geen enkele manier verbonden bent aan of met MPI Oosterlo, maar dat MPI Oosterlo van oordeel is dat u haar belangen (in de toekomst) op een of andere manier kan dienen. Dat kan te maken hebben met de functie die u uitoefent, met name in de sector van de gehandicaptenzorg, het mandaat dat u bekleedt, zoals politicus, of de activiteiten die u verricht, zoals advocaat of journalist. Wat deze personen gemeenschappelijk hebben, is dat ze, op de ene of andere manier, goodwill (kunnen) creëren voor MPI Oosterlo.

WANNEER VERWERKT MPI OOSTERLO GEGEVENS OVER U?

MPI Oosterlo verwerkt gegevens over u zodra ze meent dat u een interessante persoon of organisatie voor haar bent of kan zijn en kan bijdragen in of bij de uitoefening van haar activiteiten.

WELKE GEGEVENS VERWERKT MPI OOSTERLO OVER U ?

MPI Oosterlo verwerkt over u een aantal basisgegevens, zoals naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie of beroep of andere reden die u interessant maakt voor MPI Oosterlo. Ook is het mogelijk dat wij bepaalde gegevens verwerken die toelaten u uit te nodigen op bepaalde evenementen.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS ?

Wij verwerken deze gegevens om u te kunnen aanspreken of contacteren in het kader van welbepaalde omstandigheden of als bepaalde opportuniteiten zich voordoen. Wij vatten dit samen onder den noemer “public relations”.

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING ?

Voor deze verwerking van gegevens beroepen wij ons op ons gerechtvaardigd belang om zaken te doen en te ondernemen. Dit omvat ook public relations of de mogelijkheid om andere personen te contacteren naar aanleiding van bepaalde omstandigheden of in het kader van opportuniteiten die verband houden met onze activiteiten.

DELEN WE UW GEGEVENS ?

Uw gegevens worden enkel intern verwerkt door de diensten die ze nodig hebben.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS ?

Wij bewaren uw gegevens zolang u in uw functie, mandaat of activiteit een rol kan spelen voor MPI Oosterlo. Zodra dat niet (meer) het geval is, worden uw gegevens geschrapt.

WELKE RECHTEN HEEFT U ?

U kan altijd vragen om uw gegevens in te zien en ze, desgevallend, te laten verbeteren of wissen.Voor de manier waarop u die rechten kan uitoefenen, verwijzen wij naar de betreffende rubriek.