U BENT EEN LEVERANCIER OF CONTACTPERSOON OF VERTEGENWOORDIGER VAN EEN LEVERANCIER

U bent een leverancier van MPI Oosterlo als u ons bepaalde producten of diensten verkoopt die wij nodig hebben om onze diensten te kunnen verlenen. Auteurs beschouwen wij niet als leveranciers, maar als partners bij de kennisuitbouw. De verwerking van hun gegevens benaderen wij afzonderlijk. Opleiders en docenten worden in deze context wel beschouwd als leveranciers van diensten.

WANNEER VERWERKT MPI OOSTERLO GEGEVENS OVER U?

Als u MPI Oosterlo een product of dienst verkoopt, bent u een leverancier. In dat geval verwerken wij uw gegevens, als leverancier dan wel als vertegenwoordiger of contactpersoon van de leverancier (als dat een organisatie of rechtspersoon is) om het product of de dienst te kunnen bestellen, betalen en onderhouden.

WELKE GEGEVENS VERWERKT MPI OOSTERLO OVER U ?

Als wij bij u een product of dienst aankopen, verwerken wij altijd een aantal basisgegevens over u en, in voorkomend geval, uw organisatie of rechtspersoon.
Het gaat om gegevens zoals naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, verkoopadres, facturatieadres, betalingsgegevens, functie of beroep (desgevallend hoedanigheid van vertegenwoordiger of contactpersoon), BTW-nummer en de sectoren waarin u actief bent.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS ?

Wij verwerken deze gegevens om onze transactie met u (aankoop van producten of diensten) mogelijk te maken, de levering van het product of de dienst, hulp te vragen bij eventuele problemen met de bezorging, met inbegrip van retourzendingen, en andere problemen die verband houden met de aankoop van het product of de dienst. Die doeleinden vatten wij samen onder de noemer “leveranciersbeheer”.

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING ?

Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die wij met u sluiten als gevolg van onze aankoop, te kunnen uitvoeren.

DELEN WE UW GEGEVENS ?

Uw gegevens worden enkel gedeeld met de diensten die instaan voor de bestellingen (logistiek) en betalingen (boekhouding).

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS ?

Wij bewaren uw gegevens zolang u ons producten of diensten levert. Die bewaring gebeurt tot 10 jaar na het einde van de relatie. Deze termijn is vastgesteld op basis van de gemeenrechtelijke verjaringstermijn die het ons mogelijk maakt om tot 10 jaar na een prestatie de uitvoering hiervan langs gerechtelijke weg te betwisten. Daartoe moeten wij uiteraard beschikken over de nodige gegevens.

WELKE RECHTEN HEEFT U ?

U kan ons altijd vragen om uw gegevens in te zien en, desgevallend, te laten verbeteren of te wissen. Voor de manier waarop u die rechten kan uitoefenen, verwijzen wij naar de betreffende rubriek.