U BENT BEZOEKER

U bent een bezoeker van MPI Oosterlo als u zich in een van onze sites aanbiedt om een cliënt/budgethouder te bezoeken of als u aanwezig bent op of deelneemt aan een evenement dat door ons wordt georganiseerd.

WANNEER VERWERKT MPI OOSTERLO GEGEVENS OVER U?

Als u meer informatie wil over MPI Oosterlo of een van haar producten of diensten, zal u een aantal gegevens moeten achterlaten zodat wij u die informatie kunnen bezorgen.

WELKE GEGEVENS VERWERKT MPI OOSTERLO OVER U ?

Als u informatie wil over MPI Oosterlo of een van haar producten of diensten, verwerken wij de gegevens die wij nodig hebben om u die informatie te bezorgen. Het gaat om gegevens zoals naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, de reden van uw interesse en alle andere gegevens die u ons (vrijwillig) meedeelt.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS ?

Wij verwerken deze gegevens enkel om u de gevraagde informatie te kunnen bezorgen of op uw vragen te kunnen antwoorden. Die doeleinden vatten wij samen onder de noemer “communicatie”.

WAT IS DE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING ?

Deze verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen of zaken te doen, wat onder meer inhoudt dat we antwoorden op vragen om informatie en andere vragen en daartoe gegevens moeten kunnen verwerken.

DELEN WE UW GEGEVENS ?

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

WELKE RECHTEN HEEFT U ?

Als bezoeker kan u ons vragen om uw gegevens in te zien en, desgevallend, te laten verbeteren of wissen. Voor de manier waarop u die rechten kan uitoefenen, verwijzen wij naar de betreffende rubriek.