Medewerker Kwaliteit en Fondsenwerving (19u/week)

We zijn op zoek naar een gedreven en enthousiast medewerker die zowel het kwaliteitsbeleid als de fondsen- en giftenwerving uitbouwt.

Contract onbepaalde duur voor 19u/week

Als medewerker giftenwerving

 • Stel je in overleg met de directie een strategie op, je plant wervingsacties, campagnes voor fondsenwerving, …
 • Je zoekt intensief naar financiële middelen om de werking van MPI Oosterlo te versterken. Je hebt hierbij aandacht voor zowel de traditionele acties als voor innovatieve aanpakken (nalatenschap, partnership met bedrijven, crowdfunding, …).
 • Je ontwikkelt, in overleg met de communicatieverantwoordelijke, sponsordossiers en materialen, realiseert projectaanvragen en zet in functie hiervan communicatie-instrumenten in en je volgt deze actief op.
 • Je inventariseert potentiële donors (serviceclubs, bedrijven, organisaties, …), gaat op zoek naar (nieuwe) partnerships, levert nieuwe projecten aan en realiseert een fundraising op maat van de organisatie.    
 • Je promoot, in overleg met directie, clusterverantwoordelijken en de communicatie-verantwoordelijke, de werking en de activiteiten van MPI Oosterlo in functie van de fundraising.
 • Je doet (nieuwe) voorstellen voor activiteiten, evenementen in functie van het werven van middelen.
 • Je ontwikkelt een waarderingsbeleid ten aanzien van donateurs en schenkers.
 • Je maakt een evaluatie van de verschillende acties en evenementen.
 • Je bent, in overleg met de directie, aanwezig op events.

Als kwaliteitsmedewerker

 • Creëer je een draagvlak voor het werken aan kwaliteit binnen de volledige organisatie van MPI Oosterlo. Je sensibiliseert en overtuigt de medewerkers inzake kwaliteitsbewustzijn.
 • Je houdt voeling met het zorginhoudelijk beleid van MPI Oosterlo.
 • Je vertaalt en/of actualiseert het kwaliteitskader van het VAPH en Opgroeien in werkwijzen en procedures van MPI Oosterlo.
 • Je bepaalt hiervoor, in overleg met de directie, een prioritair plan van aanpak en implementeert dit doorheen de organisatie.
 • Je ontwikkelt indicatoren voor het opvolgen van de afspraken, voor het meten van de gerealiseerde kwaliteit en volgt deze actief op.
 • Je analyseert resultaten, rapporteert deze aan de directie en bepaalt in overleg (nieuwe) kwaliteitsobjectieven en eventuele verbetertrajecten met een duidelijk stappenplan.
 • Je biedt ondersteuning en levert advies bij vragen en uitdagingen over kwaliteit.
 • Je gaat aan de slag met en leidt projectgroepen (voorbereiden, informeren, plannen, uitvoeren, rapporteren, evalueren, bijsturen…) betreffende de kwaliteitsverbetering en/of kwaliteitsbewaking.
 • Je vertaalt de signalen die je ontvangt vanuit het concrete werkveld naar werkwijzen en procedures en neemt een trekkende rol op die de kwaliteit van zorg binnen MPI Oosterlo naar een hoger niveau tilt.
 • Je neemt deel aan interne en externe overleg- en leermomenten.
 • Je participeert, indien aangewezen, aan (intern en externe) audits en inspectiebezoeken.

 

Je profiel

 • Passie is jouw drijfveer en je hebt een hart voor de organisatie van de zorg voor mensen met een beperking, met gedrags- en emotionele moeilijkheden.
 • Je bent standvastig, positief ingesteld en stressbestendig.
 • Jouw energie haal je uit uitdagingen en je zoekt steeds naar oplossingen.
 • Je bent een netwerker en hebt een vlotte pen. Jouw communicatie is steeds adequaat en gericht. 
 • Je kan ‘verkopen’ en mensen enthousiasmeren voor een project.
 • Je werkt nauwgezet en ‘out of the box’denken inspireert je.
 • Je krijgt energie van projectwerk en het vertalen van werkwijzen en procedures naar de werkvloer.
 • Je kan proactief denken en handelen en tracht hierbij te anticiperen op noden en wensen van MPI Oosterlo.
 • Je bent een echte teamplayer maar tegelijkertijd ook zelfstandig in de uitvoering van je taken.
 • Je kan multidisciplinair samenwerken.
 • Je hebt ervaring in het werven van giften en hebt kennis van het werken met kwaliteitsindicatoren, werkwijzen en procedures.
 • Je hebt goede kennis van informaticatoepassingen.

 

Ons aanbod

 • Een uitdagende en boeiende job.
 • Een contract van onbepaalde duur voor 19u/week.
 • Je werkt volgens een vast dienstrooster.

 

Is dit de nieuwe uitdaging waar je naar op zoek bent?

Richt je sollicitatie- en motivatiebrief en curriculum vitae naar vacatures@mpi-oosterlo.be.

Een eerste selectie, op basis van de brieven, zal worden uitgenodigd voor een gesprek waar de verdere procedure zal toegelicht worden.

Nu solliciteren

De velden met * zijn verplicht

MPI Oosterlo bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te realiseren die wij met de verwerking ervan nastreven. Uitgebreide informatie rond gegevensverwerking vindt u in ons privacybeleid.
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt, pdf, doc, docx.