Maatregelen coronavirus (covid-19)

In het kader van de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) nemen we de nodige preventieve maatregelen om onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met dit virus. Hierbij wordt er uitgegaan van 2 kernbegrippen: het vermijden van concentratie van personen en het vermijden van circulatie van personen.

De Nationale Veiligheidsraad nam op 13 maart ingrijpende maatregelen om de corona-epidemie in te dijken. Op basis van de overheidsmaatregelen namen wij bijkomende maatregelen. Wij passen de info op onze website continue aan volgens de wijzigende omstandigheden. Deze maatregelen evolueren dus voortdurend en zijn geldig tot nader order.

 • Kinderen, jongeren en volwassenen
  We vragen met aandrang om kinderen, jongeren en volwassenen maximaal thuis op te vangen. Indien thuisopvang niet kan, betekent dit een permanent verblijf in de voorziening. In uitzonderlijke situaties wordt samen naar een oplossing gezocht.
   
 • Geen bezoekers in woningen en leefgroepen
  Bezoek wordt tot een absoluut minimum herleid. Enkel professionele hulpverleners en zorgverstrekkers zoals begeleiders, thuisverpleging, therapeuten, artsen en verplegers zijn toegelaten. We bekijken alternatieve contactmogelijkheden en houden de betrokken families hiervan op de hoogte.
   
 • Overleg met mensen buiten de organisatie
  Dergelijk overleg in onze organisatie wordt tijdelijk opgeschort tenzij noodzakelijk voor de ondersteuning van onze cliënten.
   
 • Activiteiten zoveel mogelijk per leefgroep
  Het contact tussen cliënten uit verschillende groepen wordt tot een minimum beperkt. Alle groepsactiviteiten met cliënten uit verschillende groepen en alle externe (sport)activiteiten worden geannuleerd. Onze activiteitendienst springt bij in de groepen.
   
 • Ateljee Hagelbos
  Ons activiteitencentrum Ateljee Hagelbos past zijn werking aan. In plaats dat cliënten uit verschillende leefgroepen naar het Ateljee gaan, brengen we nu het dagbestedingsaanbod naar de groepen. 
   
 • Activiteiten toegankelijk voor mensen buiten de organisatie worden geannuleerd
  Er mogen geen activiteiten meer plaatsvinden waar mensen van buiten de organisatie naar toe komen. Dit impliceert geen bezoek van groepen van andere scholen of organisaties aan onze voorziening. Evenementen die openstaan voor mensen buiten de organisatie zijn geannuleerd.
   
 • Begeleid Werken wordt tijdelijk stopgezet

  De Begeleid Werkers en betrokken werkgevers worden persoonlijk gecontacteerd door de medewerkers van de betrokken dienst.

 • Mobiele begeleidingen
  De mobiele begeleidingen aan huis worden stopgezet. Individueel wordt er naar oplossingen gezocht. We zoeken hierbij naar alternatieve contactmogelijkheden.