Volwassenen

MPI Oosterlo biedt woonondersteuning aan volwassenen in groepswoningen. De woningen liggen verspreid over Oosterlo-dorp. Ook in Geel en Westerlo hebben we woningen. De residentiële ondersteuning kan voltijds of deeltijds zijn.

Het principe van “volwaardig burgerschap” is een belangrijk uitgangspunt. Hoe kan de persoon met een beperking zelf greep krijgen op zijn eigen leven? De wensen en behoeften van de cliënt vormen het uitgangspunt.

Deze zorg op maat resulteert in een individueel ondersteuningsplan dat tot stand komt in overleg en samenspraak met de cliënt, de ouders, familie, het sociaal netwerk en onze medewerkers.

Steeds meer zien we specifieke doelgroepen die nood hebben aan een aangepaste infrastructuur en specifieke zorg. Momenteel onderscheiden we zo 2 groepen:

  • personen met complexe problematieken zoals bijvoorbeeld bijkomende gedrags-en emotionele problemen (GES)
  • ouder wordende personen met specifieke zorgnoden

Voor vragen omtrent woonondersteuning kan je steeds contact opnemen met Annelies Vandepaer via zorgvragen@mpi-oosterlo.be.